Týdenní plán od 3. 4. do 7. 4. 2023

Čtení

 • Vyvození čtení písmene F
 • Čtení slabik, slov, vět, kr. textů
 • Čtení s pochopením

Psaní

 • Vyvození psaní dvojhlásek au, ou, eu
 • Opis, přepis slabik, slov

Matematika

 • Číselná řada do 20
 • Zápis čísel 11 – 15
 • Porovnávání do 20
 • Sčítání do 15

Prvouka

 • Jaro – opakování kapitoly
 • Velikonoce

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pondělí v 13:05 odjezd na třídní akci do Krnova na Velikonoční dílny – podrobné informace viz EDU.
 2. V úterý na hodinu VV si děti přinesou 1 (2) odmaštěné (umyté jarem) a vyfouknuté vajíčko.
 3. Od čtvrtka 6. 4.  mají děti velikonoční volno.
 4. Nástup do školy v úterý 11. 4.
 5. Šk. výlet 9. 6., Krokodýlek Olomouc – info o placení zasílám s předstihem z důvodu výběru vyšší částky – 600,- Kč. Plaťte na účet školy.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Slovní fotbal – F

Slova s F – čtení

Orientace na ose – do 20

Porovnávání do 20

Svátky jara
Čtení otázek s F Rozklad čísla do 20

Sčítání do 15

Jak se pomlázky ztratily – pohádka

Velikonoce – video

Hurvínkova pomlázka – pohádka

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top