Týdenní plán od 3. 4. do 7. 4. 2022

Český jazyk

 • Procvičování užití párových souhlásek
 • Slova se skupinami slabik DĚ, TĚ, NĚ
 • Vzkaz, SMS
 • Diktát sousloví na párové souhlásky (viz odkaz)
 • str. 82-84

Čtení

 • Plynulé čtení s přednesem
 • Texty o Velikonocích
 • str. 112-115

Psaní

 • Přepis krátkých textů
 • Rébusy s obrázky
 • str. 18

Matematika

 • Vyvození násobení
 • Násobení číslem 2, dvakrát větší
 • str. 1-4

Prvouka

 • Jaro – Velikonoce
 • PS str. 55, 58

Pracovní vyučování

 • Nevyučuje se – Velikonoční prázdniny

Výtvarná výchova

 • Ilustrace

Hudební výchova

 • Rytmický kánon
 • Opakování písní

Tělesná výchova

 • Výskok do vzporu dřepmo na sníženou švédskou bednu
 • Trenéři do škol

Doplňující informace pro rodiče

Ve čtvrtek mají děti velikonoční prázdniny, v pátek je státní svátek.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka Hv
DĚ, TĚ, NĚ Vyber správně Pomlázky Sluníčko
Doplň slabiku Seřaď násobky 2 Hurvínek Beruško, půjč mi…
Skupiny dě, tě, ně Najdi výsledek Pat a Mat Jaro dělá pokusy
Najdi slova Násobíme Nepořádný krtek
Procvičuj – pár. souhl.  Pexeso
Doplň i,í/y,ý Sčítání a odčítání do 100 s přechodem Hejbni kostrou

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top