Týdenní plán od 3. 3. do 7. 3.

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po s
 • Procvičování sloves a podst. jm.

Anglický jazyk

 • Nová slovní zásoba- a baby, a boy, a girl…

Matematika

 • Písemné odčítání trojcif. čísel
 • Pamětné odčítání
 • Slovní úlohy

Prvouka

 • Živé organismy a houby

Pracovní činnosti

 • Pěstování rostlin

Výtvarná výchova

 • Hra s geometrickými tvary dle vlastní představy

Hudební výchova

 • Poslech -J. Stivín

Tělesná výchova

 • Pružný můstek – doskok na kozu do dřepu
 • Míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

 

Back To Top