Týdenní plán od 3. 2. do 7. 2. 2014

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po p
 • Učebnice str. 47, 48
 • PS str. 17

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba – vybavení domu / bytu

Matematika

 • Zaokrouhlování trojciferných čísel
 • Pamětné sčítání
 • Učebnice str. 86, 87, 88
 • Trojúhelník

Prvouka

 • Půda
 • Učebnice str. 30
 • PS str. 38
 • Opakujte kapitolu Vzduch

Pracovní činnosti

 • Třídní časopis

Výtvarná výchova

 • Třídní časopis

Hudební výchova

 • Poslechy: A. Dvořák, B. Smetana

Tělesná výchova

 • Cvičení zaměřená na rychlost, obratnost a sílu

Doplňující informace pro rodiče

Děti budou potřebovat kružítko do geometrie.

Některé děti si nepřinesly látku na loutku. Doneste!

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top