Týdenní plán od 3. 12. do 7. 12.

 

Český jazyk

 • Procvičování vyjmenovaných slov pob, l, f
 • Podstatná jména, rod a životnost, číslo
 • Sloh – Jak pomáhám doma
 • Čtení – ilustrátoři, povídky o dětech
 • Psaní podle písanky

Anglický jazyk

 • UNIT 4 At the shop
 • Ovoce a zelenina

Matematika

 • Procvičování písemných příkladů
 • Přirozená čísla do tisíce, čtení a zápis trojciferných čísel
 • Geo-rovinné útvary (čtverec, trojúhelník, obdélník),
 • Opakování – rýsování úseček dané délky

Prvouka

 • Pomáháme doma
 • Orientace v čase a časový řád

Pracovní činnosti

 • Měření a rýsování, maska na karneval

Výtvarná výchova

 • Dokončení  výkresu z minulé hodiny

Hudební výchova

 • Říkanka o zimě – Modrá a bílá
 • Písnička Tu máš, Vávro

Tělesná výchova

 • Plavání v úterý 4.12. – odjezd v 7.25hod.

Doplňující informace pro rodiče

      
V PÁTEK 7.12. TRADIČNÍ KARNEVAL PRO DĚTI – „PYŽAMOVÝ BÁL“

               SEJDEME SE V 15.00 HODIN VE VELKÉ TĚLOCVIČNĚ

       HUDBA, SOUTĚŽĚ, TOMBOLA A OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

                             NEJEN PRO DĚTI

               Masky, dobrá nálada a přezůvky s sebou,

                 nezapomeňte na doprovod rodičů!

 

Věnujte pozornost výuce vyjmenovaných slov, počítání příkladů písemně a přípravě pomůcek na vyučování – pouzdra,

pravítka,fólie, obalené učebnice a kontrola čistoty školních batohů.Neodnášejte cvičební úbory domů, nechávejte si je  

v šatně!

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

 

Back To Top