Týdenní plán od 3. 11. do 7. 11. 2014

Český jazyk

 • Stavba slova
 • Vyjmenovaná slova po B
 • Sloh: vypravování
 • Psaní: slova, věty – opisování bez chyb, doplňování
 • Čtení: recitace, hlasité čtení, čtení s porozuměním, uč. str. 45-51

Anglický jazyk

 • Použití otázky Are you

Matematika

 • Procvičování násobení a dělení čísly 0-9
 • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 100
 • Slovní úlohy
 • G: úsečky a polopřímky opačné
 • Uč. str. 28-29, 34-36

Prvouka

 • Typy krajiny
 • Uč. str. 15 a 16, PS str. 19 a 20

Pracovní činnosti

 • Práce s PET lahvemi

Výtvarná výchova

 • Práce s PET lahvemi

Hudební výchova

 • Noty a pomlky
 • Slunce za hory

Tělesná výchova

 • Přihrávka jednoruč i obouruč
 • Driblink

Doplňující informace pro rodiče

 1. Děti si přinesou do školy PET lahve a noviny.
 2. 19. 11. se uskuteční konzultační třídní schůzka. Bližší info na Elce.

 

PROCVIČUJ SI UČIVO
Jazyk český Angličtina Matematika Prvouka
Stavba slova Barvy  Sčítání dvojcif. čísel Typy krajiny
Kořen slova Škola  Odčítání dvojcif. čísel  
Procvičuj abecedu Čísla Řetězce  
Seřaď jména   Doplň tabulku  
Vyjmenovaná slova po B   Pětiminutovka  
Řada vyjmenovaných slov   Číselné řetězce  
Slova příbuzná   Násobilka  
Procvičování   Sčítání s přechodem  
Listopad   Odčítání s přechodem  

Pravidla českého pravopisu ZDE

Vyjmenovaná slova ZDE

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top