Týdenní plán od 3. 1. do 5. 1. 2024

Čtení

 • Procvičování čtení  a skládání slabik, slov, vět
 • Hláska a písmeno Z, z, D, d
 • Čtení s porozuměním
 • Slabikář str. 24, 27

Psaní

 • Nácvik psaní slabik a slov
 • Diktát probraných psacích písmen
 • Nácvik o
 • Písanka str. 20 – 24

Matematika

 • Orientace na číselné ose
 • Porovnávání čísel do 8
 • Psaní čísla 8
 • Sčítání a odčítání do 7
 • PS str. 23 – 25

Prvouka

 • Zimní sporty
 • Život zvířat v zimě
 • PS str. 30 -31

Pracovní vyučování

 • Popis činnostTři králové – modelína

Výtvarná výchova

 • Zimní sporty

Hudební výchova

 • Nácvik písnně My tři králové

Tělesná výchova

 • Trenéři
matematika čtení prvouka
Počítáme do 8 Čtení s porozuměním Zimní sporty
Uspořádání čísel Čtení slov s písmenem Z Živočichové – pexeso
Rozklad čísel Ztracené písmenko Jak zajíc přelstil líného hajného
Odčítání do 7 Vyber správné slovo
Kluk z plakátu počítá do 10
Back To Top