Týdenní plán od 3. 1. do 5. 1. 2023

Český jazyk

 • Podstatná jména – rod, číslo, pád.
 • Podstatná jména rodu středního.
 • Četba z vlastní knihy.

Sloh

 • Popis podle obrázkové osnovy.

Matematika

 • Čísla nad 10 000 – zaokrouhlování.
 • Slovní úlohy.
 • G – osová souměrnost.

Informatika

 • Příprava pro algoritmizaci.

Vlastivěda

 • Kraje ČR.

Přírodověda

 • Obratlovci.

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se.

Výtvarná výchova

 • Zachycení děje ve vztahu ke skutečnosti.

Hudební výchova

 • Nevyučuje se.

Tělesná výchova

 • Cvičení obratnosti, síly, pohyblivosti, rychlosti a koordinace.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Všem přeji vše nejlepší do nového roku.
 2. Učivo procvičujte v týdenním plánu, můžete si zahrát únikovou hru – zde.
 3. Zkontrolujte pouzdra, fixy na tabulky a věci do geometrie.

Regína Hajná, třídní učitelka

Back To Top