Týdenní plán od 3. 1. do 4. 1.

 

Český jazyk

  • Opakování vyjmenovaných slov

Anglický jazyk

  • Procvičování učiva

Matematika

  • Čísla do 1 000 –  sčítání a odčítání

Prvouka

  • Povídání o vánočních svátcích

Pracovní činnosti

  • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

  • Vánoční zážitky

Hudební výchova

  • Opakování písniček

Tělesná výchova

  • Závodivé hry

Doplňující informace pro rodiče

Začínáme 3.1.2013 v 7.45 hod. – vemte si cvičební úbor, nezapomeňte si vše na vyučování podle rozvrhu!

 

Back To Top