Týdenní plán od 29. dubna do 3. května

Český jazyk

 • Procvičování: věta jednoduchá, souvětí
 • Shoda přísudku s podmětem
 • Podmět rodu středního
 • str. 118-119

Český jazyk – sloh

 • Stručnost vyjadřování X bohatost vyjadřování

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem
 • Slovní úlohy
 • str. 43-44
 • Obsah obdélníku, obsah čtverce
 • str. 23, 28

Vlastivěda

 • Jiří z Poděbrad
 • str. 41-42

Přírodověda

 • Domácí mazlíčci (děti mohou přinést svého)
 • Ekosystém rybník
 • str. 62-63

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Výtvarná dílna p. Hrubého (20 Kč)

Hudební výchova

 • Nácvik dětské operky

Tělesná výchova

 • Nácvik hodu míčkem

Doplňující informace pro rodiče

V pondělí jdeme do výtvarné dílny k p. Hrubému, v úterý jedeme do Slezského divadla v Opavě – Staré pověsti české. Také proběhne poslední sběrový den – vršky (nezapomeňte přinést)

Ve čtvrtek 2. května proběhne výstava domácích mazlíčků – děti mohou přinést svého, informace v krátkých zprávách i u tř. uč.

Ve čtvrtek 9. května se konají informativní třídní schůzky od 15. 30 – 17. 30 hod.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top