Týdenní plán od 29. 5. do 2. 6. 2023

Český jazyk

 • Slova neohebná
 • Diktát
 • Čtení vlastních knih

Český jazyk – sloh

 • Formální úprava textu

Matematika

 • Převody jednotek času, délky, objemu, hmotnosti
 • Procenta
 • Početní operace – procvičování
 • G – grafy a diagramy

Vlastivěda

 • Jihomoravský kraj

Přírodověda

 • Jednoduché stroje
 • Divadlo fyziky

Informatika

 • Práce s informacemi
 • Psaní ZAV

Pracovní činnosti

 1. Taška

Výtvarná výchova

 • Krajina

Hudební výchova

 • Trampské písně
 • Poslechové činnosti
 • Základy hudební nauky

Tělesná výchova

 • Atletika – vytrvalostní běh
 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. Sledujte zprávy na Edupage.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top