Týdenní plán od 29. 5. do 2. 6. 2023

Čtení

 • Procvičování čtení a skládání probraných písmen, slabik, slov, vět
 • Čtení s porozuměním, práce s textem
 • Slabikář  str. 18 – 23

Psaní

 • Psací A, O, P, B, R, Ř
 • Písanka str. 12 – 16
 • Opakování psacích písmen, slabik, slov – opisy, přepisy, diktát

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru 0 – 15
 • Sčítání, odčítání do 20
 • Slovní úlohy
 • M str. 50 – 52

Prvouka

 • Léto u rybníka
 • Činnosti v létě
 • Chování v přírodě
 • Čísla tísňového volání
 • PS str. 66 – 70

Pracovní vyučování

 • Práce s modelínou

Výtvarná výchova

 • Využití vlastností barev – skřítci

Hudební výchova

 • Pohyb podle hudby
 • Opakování písní, hudební hádanky

Tělesná výchova

 • Trenéři ve škole – jóga
 • Atletika – skok do dálky

Doplňující informace pro rodiče

 • Pátek 2. 6. Městská knihovna Krnov – pasování na čtenáře – odjezd od školy 7:15 hod., více informací na EduPage
 • V Tv budeme chodit ven, prosím, aby děti měly vhodnou obuv
 • Při čtení doma dbejte na plynulost, šikovnější čtenáři trénují dodržování teček, otazníků za větou
 • V matematice trénujte pamětné počítání bez prstů do 20, využijte cvičné fólie
 • Pravidelně  kontrolujte pouzdra!!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Kateřina Jalama, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO

Back To Top