Týdenní plán od 29. 5. do 2. 6. 2023

Český jazyk

 • Slova neohebná
 • Shoda přísudku s podmětem
 • Pravopisná cvičení

Český jazyk – sloh

 • Pražské památky – referát

Anglický jazyk

 • Dle vyučujícího

Matematika

 • Opakování – převody jednotek
 • Desetinná čísla
 • Násobení, dělení

Vlastivěda

 • Jihočeský kraj
 • Západočeský kraj

Přírodověda

 • Péče o zdraví

Informatika

 • Zpracování textu – Praha

Pracovní činnosti

 • Vycházka – zahrádky

Výtvarná výchova

 • Ilustrace knih

Hudební výchova

 • Taneční hudba

Tělesná výchova

 • Běh na 60 m
 • Závodivé a míčové hry
český jazyk matematika
příslovce čas a objem
slovní druhy hmotnost
shoda obsah
Back To Top