Týdenní plán od 29. 4. do 3. 5. 2024

Čtení

 • Slabiky bě, pě, vě, mě
 • Čtení s porozuměním
 • Slabikář str. 52 – 55

Psaní

 • Psaní f, g
 • Přepis, diktát
 • Písanka str. 43 – 48

Matematika

 • Číselná řada 16 – 20
 • Rozklad čísel
 • Sčítání a odčítání do 20 / 10 + 7, 18 – 8 /
 • Slovní úlohy
 • PS str. 39 – 40

Prvouka

 • Čas, kalendář, hodiny
 • PS str. 58

Pracovní vyučování

 • Obkresllování podle šablon

Výtvarná výchova

 • Ilustrace

Hudební výchova

 • Opakování písní
 • Abeceda – pohyb s hudbou

Tělesná výchova

 • Manipulace s míčem
matematika český jazyk prvouka
rozklad čísel slabiky bě, pě, vě, mě měsíce v roce
matematické křížovky kvíz kolik je hodin
jablečný den práskni krtka orientace v čase
kolik je hodin – pexeso procvičování
Back To Top