Týdenní plán od 29. 4. do 3. 5. 2024

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po Z,
 • Opakování VS  – B, L, M, P, S, V
 • str. 93-94
 • Písanka str. 21

Anglický jazyk

 • Sl. zásoba 7. lekce
 • Komiks „Is that Pam?“

Matematika

 • Násobení dvoj. a trojciferných čísel jednociferným číslem
 • Zaokrouhlování, počítání se závorkami
 • str. 47-49
 • G: Konstrukce trojúhelníku
 • str. 44

Prvouka

 • Člověk – etapy vývoje
 • str. 60-61

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se – st. svátek

Výtvarná výchova

 • Rozvíjení citu pro prostor – poznávání základních prostorových útvarů

Hudební výchova

 • Polkový krok
 • Zápis not
 • Ztracená bačkorka

Tělesná výchova

 • Posilování horních končetin, obratnost – hrazda (shyb stojmo, přešvih, svis v podkolení)

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu 1. 5. je státní svátek.

Stále čteme svou vlastní knihu.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka Jiné
VS po + příbuzná Sčítej do 1000 Etapy vývoje – video Ztracená bačkorka
Hledej slova příbuzná Opakuj Období života Hudeb. teorie
Doplň i, í, y, ý Konstrukce trojúhelníku Vývoj člověka
Zařaď správně G – Kruh, kružnice

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top