Týdenní plán od 29. 4. do 3. 5. 2013

Český jazyk

 • Opakujeme slabiky bě, pě, vě, mě
 • Párové souhlásky b-p
 • Učebnice str. 95, 96

Čtení

 • Spisovatelé a ilustrátoři dětských knih
 • Čítanka str. 126 až 128

Psaní

 • Písanka str. 27

Matematika

 • Opakujeme násobení a dělení 2.
 • Násobení 3, str. 24
 • Dělení 3.
 • Měření úsečky na cm a mm.

Prvouka

 • Hospodářská zvířata – testík.
 • PS str. 60, 61.

Pracovní vyučování

 • Keramická dílna.

Výtvarná výchova

 • Keramická dílna.

Hudební výchova

 • Státní svátek.

Tělesná výchova

 • Nácvik hodu míčkem z místa

Doplňující informace pro rodiče

V úterý jdeme do keramické dílny pana Hrubého. Ještě mi nezaplatily všechny děti.

Ve čtvrtek výstava domácích mazlíčků s prezentací dětí.

Ve středu státní svátek.

9. 5. třídní schůzky.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top