Týdenní plán od 29. 4. do 3. 4.

Český jazyk

 • Opakování a procvičování bě, pě, vě, mě
 • Párové souhlásky b – p
 • Uč. str. 96

Čtení

 • Plynulé čtení s intonací
 • Orientace v textu

Psaní

 • Písanka str. 28, 29

Matematika

 • Opakování násobení a dělení 2
 • Násobení 3
 • PS str. 23 – 24

Prvouka

 • Dokončení projektu  – Hospodářská zvířata

Pracovní vyučování

 • Dokončení projektu

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se – státní svátek

Hudební výchova

 • Karaoke
 • Pohyb dle hudby

Tělesná výchova

 • Cvičení s lavičkami
 • Manipulace s míčem

Doplňující informace pro rodiče

9. 5. budou třídní schůzky.

                                  Grčková Ludmila, tř. uč.

Back To Top