Týdenní plán od 29. 11. do 3. 12.

 • 4. B
 • 451× přečteno

Český jazyk

 • Tvarosloví- slova ohebná a neohebná
 • Procvičování pravopisu – učebnice str. 46-48
 • Říkadla

Český jazyk – sloh

 • Popis děje – učebnice str. 58

Anglický jazyk

 • Kim je nemocná
 • Sloveso TO BE zápor

Matematika

 • Čísla větší než 10 000 – učebnice str. 3-6 /ii. díl/
 • Řešení slovních úloh
 • Rovnoběžky a kolmice – str. 7

Vlastivěda

 • Místní pověsti – četba z knihy Modrá štola
 • ČR – poloha, rozloha, počet obyvatel – učebnice str. 14-17

Přírodověda

 • Houby – str. 33-34
 • Horniny a nerosty – pracovní list

Informatika

 • Email, klávesnice, psaní ZAV

Pracovní činnosti

 • Vánoční přáníčko

Výtvarná výchova

 • Já a moje rodina

Hudební výchova

 • Vánoční písně
 • Poslech
 • Hra na ozvěnu

Tělesná výchova

 • Spolupráce ve družstvech – přehazovaná

Doplňující informace pro rodiče

Rozvrh hodin – sudý týden.

Plavání v prosinci: středa 8. 12., pondělí 13. 12. a středa 22. 12.

Výlet 9. 12. Ostrava – viz písemná informace.

Taťána Hazuchová, třídní učitelka

Back To Top