Týdenní plán od 29. 1. do 2. 2. 2024

Český jazyk

 • Zkoušení výčtu tvrdých a měkkých souhlásek
 • Doplňování i,í, y, ý podle pravidel tvrdých a měkkých souhlásek

Čtení

 • Čtení s pochopením
 • Porozumění encykloped. textů
 • Vyhledávání informací

Psaní

 • Docvičování psaní písmen malé a velké abecedy
 • Opis, přepis

Matematika

 • Počítání do 100 s přechodem
 • Sčítání a odčítání desítek od dvojcif. čísel

Prvouka

 • Test z kapitoly Zdraví (části těla, hygiena, pravidla zdrav. živ. stylu, nemoc, úraz..)
 • Náš svět

Doplňující informace pro rodiče

 1. Ve středu 31. 1. poslední vyuč. hodinu bude dětem rozdáno pololetní vysvědčení.
 2. Ve čtvrtek  1. 2. jede celý nižší stupeň do kina na pohádku: Esa z pralesa 2: Světové dobrodružství. Plaťte na účet školy – viz platební příkaz.
 3. Ve čtvrtek 1. 2. jdou děti ihned po návratu z kina domů nebo do družiny – je zkrácené vyučování.
 4. V pátek 2. 2. jsou pololetní prázdniny.
 5. Připomínám, že je nejvyšší čas k zaplacení lyžařského kurzu (12. 2. až  16. 2.).

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Známkované diktáty na doplňování i,í,y,ý  Sčítání a odčítání desítek od dvojcif. čísel Poznávání času – procvičuj
Další procvičování doplňování i,í,y,ý Přechod – dopočítej Střídání dne a noci – Paxi

Měsíce v roce

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top