Týdenní plán od 28.11. do 2.12.

Český jazyk

 • Procvičování ú, ů
 • Tvrdé souhlásky

Čtení

 • Čtení z čítanky Alter str.42-47
 • Básnička

Psaní

 • Písanka  str.29 -33 písmena, číslice

Matematika

 • Procvičování sčítání a odčítání celých desítek do 100
 • Slovní úlohy
 • Sčítání a odčítání tří čísel
 • Geometrie – úsečka

Prvouka

 • Náš domov,obec, město

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem – modely těles

Výtvarná výchova

 • Moje nejoblíbenější domácí zvíře

Hudební výchova

 • Písnička o zimě

Tělesná výchova

 • Procvičování přeskoků – dlouhé švihadlo, cvičení na žebřinách, podlézání překážek, pohybová hra

Doplňující informace pro rodiče

Nezapomeňte na přípravu na kloboukový karneval 9.12. 

Procvičujte pamětné počítání do 20 a počítání + a –  do 100

Do geometrie potřebujeme ořezané tužky č.2 a dlouhé 30 cm pravítko!

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top