Týdenní plán od 28. března do 1. dubna 2011

Český jazyk

 • Uč. str. 87-90
 • skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
 • popis předmětu

Čtení

 • Uč. str. 92-94
 • čtení cizích textů
 • čtení s porozuměním

Psaní

 • Písanka str. 19-20
 • písmena T, F, D
 • přepis

Matematika

 • PS str. 22-23
 • násobení a dělení 2
 • násobky čísla 3
 • sčítání a odčítání do 100(písemně i zpaměti)
 • slovní úlohy
 • vrcholy a strany, cm, mm

Prvouka

 • Uč. str. 47, 50
 • stromy na jaře, části stromu, vývoj plodu

Pracovní vyučování

 • Množení pokojových rostlin řízkováním

Výtvarná výchova

 • Výtvarné vyjádření na základě vlastního prožitku

Hudební výchova

 • Rozšiřování hlasového rozsahu

Tělesná výchova

 • Přehazovaná

Doplňující informace pro rodiče

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top