Týdenní plán od 28. 4. do 2. 5. 2014

Čtení

 • Čtení s porozuměním.
 • Čtení slov s předložkami.
 • Čítanka str. 13-15.

Psaní

 • Procvičujeme psaní písmen, slabik a slov.
 • Opis a přepis z tabule.

Matematika

 • Odčítání do 20 bez přechodu desítky.
 • Slovní úlohy.
 • Procvičujeme sčítání a odčítání bez pomocí prstů.
 • Pracovní sešit str. 17 a 20.

Prvouka

 • Jaro – opakování.

Pracovní vyučování

 • Zápich do květináče – čarodějnice.

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se.

Hudební výchova

 • Písně: Čarodějka a Pět ježibab.

Tělesná výchova

 • Atletická abeceda.
 • Skok z místa.

Doplňující informace pro rodiče

 • Ve středu 30. 4. se neučíme, máme Čarodějnický slet. Informace na ELCE.
 • Ve čtvrtek 1. května je státní svátek a v pátek 2. května mají děti ředitelské volno.
 • Denně čtěte a trénujte sčítání a odčítání bez pomocí prstů.
 • Dejte do pořádku pouzdra, tabulky, folie a obalte čítanku.
Jana Vyležíková, třídní učitelka
Back To Top