Týdenní plán od 28. 3. do 1. 4.

 

Čtení

 • Procvičujeme hlasité čtení
 • Slabikář str.116 – 120
 • Tvoříme věty tázací a odpovídáme na ně
 • Docvičujeme slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

Psaní

 • Procvičíme malé i velké f, g, ch
 • Diktát slov, opis vět ze Slabikáře

Matematika

 • Počítáme příklady typu 12 + 4, 18 – 5
 • Neustále procvičujeme rychlé počítání do deseti bez pomoci!
 • Píšeme zápisy ke slovním úlohám do sešitu
 • Seznámíme se s metrem

Prvouka

 • Probírané učivo o jaru
 • Učebnice str.49 – 50
 • Kontrolní prac. list na domácí zvířata

Pracovní vyučování

 • Zajíc z papíru – potřebujeme nůžky

Výtvarná výchova

 • Papírová kraslice

Hudební výchova

 • Říkadlo Hody, hody
 • Písnička Žežuličko, kde jsi byla
 • Poslech hudební pohádky

Tělesná výchova

 • Pohybové hry s různým nářadím
 • Rozvíjení odrazové síly nohou – švihadlo
 • Šplh

Doplňující informace pro rodiče

Prosím o kontrolu domácích úkolů, přípravu pomůcek na vyučování, hlavně složky s písmenky. Procvičujte rychlé počítání do desítky, hrajeme na zamrzlíka. V notýscích nezapomeňte podepsat souhlas s navrhovaným školním výletem, máte – li jiný návrh, klidně jej napište, dafinitivní rozhodnutí nechávám na konzultační schůzku v dubnu. Připomínám 11.dubna jedeme do divadla do Opavy, dosud nemají zaplaceno jen čtyři děti. Procvičování matematiky naleznete na této webové stránce

http://matematika.hrou.cz/

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

 

Back To Top