Týdenní plán od 28. 2. do 4. 3.

Český jazyk

 • Mluvnické kategorie u podstatných jmen
 • Přídavná jména tvrdá a měkká
 • Procvičování pravopisu

Český jazyk – sloh

 • Vyplňování tiskopisů

Anglický jazyk

 • Conversation about free time
 • Millie and the time machine – story

Matematika

 • Odčítání a zaokrouhlování desetinných čísel
 • Ge: krychle, kvádr, opakování – čtverec, obdélník

Vlastivěda

 • Opakování – Evropa
 • Evropská unie, NATO, OSN

Přírodověda

 • Opakování – soustava opěrná
 • Dýchací ústrojí

Pracovní činnosti

 • Vyšívání 

Výtvarná výchova   

 • Proporce těla

Hudební výchova

 • 4/4 takt, menuet

Tělesná výchova

 • Míčové hry
 • Gymnastika

Doplňující informace pro rodiče

       Ve středu 2. března od 15.30 hod. proběhnou konzultační třídní schůzky. Někteří žáci se stále nepřipravují na hodiny geometrie.

                       Grčková Ludmila, třídní učitelka

 

Back To Top