Týdenní plán od 28. 11. do 2. 12. 2022

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po l (fixace jevů).
 • Čtení:  Ilustrace, povídky – postavy, děj a prostředí. Plynulost čtení (rychlost odpovídající přiměřená síla a barva hlasu).
 • Sloh: Popis práce.

Anglický jazyk

 • What’s this?

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 100.
 • Zaokrouhlování čísel na desítky.
 • G: Vzájemná poloha dvou přímek – různoběžky.

Prvouka

 • Volný čas a povolání.

Pracovní činnosti

 • Zhotovení jednoduchého ozdobného předmětu s využitím některých technik zpracování.

Výtvarná výchova

 • Modelování.

Hudební výchova

 • Správné dýchání (v pauze i mezi frázemi).

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik.

Doplňující informace pro rodiče

 1. V úterý 29. 11.  jedeme plavat. Učíme se první a poslední hodinu JČ a ČT.
 2. Prosím, zašlete přihlašovací údaje do Teams.
 3. Do geometrie budeme potřebovat kružítko a velký lenoch.
 4. Dbejte na pravidelné každodenní čtení.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Jazyk český Matematika Prvouka Angličtina
VS problémové dvojice B Početní trenažér násobilka vše Voda v krajině Procvičuj slovíčka
Trenážér VS B Početní trenažér + a  – Orientace v krajině Barvy
Krabice s VS B Sčítání a odčítání do 100 Povolání Barvy1
Chytáky s B Hodnotící testík Povolání Toys
Diktáty s B Slovní úlohy
Chytáky po L Sčítání a odčítání do 100
Přesmyčky VS po L
Diktáty po L
Doplňovačka po L
Rébusy
Back To Top