Týdenní plán od 28. 11. do 2. 12. 2011

Český jazyk

 • Psaní i/y po obojetných souhláskách.
 • Slovní druhy.
 • Slovesa – infinitiv, jednoduché a složené tvary.
 • Učebnice str. 45-49.

Český jazyk – sloh

 • Popis věci a děje.

Anglický jazyk

 • How are you? Jak se máš?
 • Otázky a krátké odpovědi.

Matematika

 • Písemné a pamětné násobení a dělení.
 • Zaokrouhlování čísel.
 • Převody jednotek.
 • Geometrie: rovnoběžky, kolmice, pravý úhel, pravoúhlý trojúhelník.
 • Učebnice str.: 45-46. 48-50. 52.

Vlastivěda

 • Pověsti okolí.
 • ČR-pohoří.

Přírodověda

 • Rostliny – části těla.
 • Živočichové dělení.
 • Učebnice str. 11-15.

Pracovní činnosti

 • Škrabošky, klobouky – výzdoba „Kloboukový karneval“.

Výtvarná výchova

 • Řešení dekorativní plochy symetricky.

Hudební výchova

 • Hudební hra na ozvěnu.
 • Ach synku, synku.

Tělesná výchova

 • Pohybové hry.
 • Pravidla her, přihrávky, spolupráce ve hře.

Informatika

 • E-mail základní způsob komunikace na PC.
 • Kvalifikovaná práce s klávesnicí.
 • Psaní ZAV.

Doplňující informace pro rodiče

 • Připravujte jednoduché masky nebo klobouky na Kloboukový karneval – dne 9. 12.
 • Pokud máte doma poničená CD, pošlete po dětech (výzdoba na ples).
 • Kontrola známek na Moje El-ka.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top