Týdenní plán od 27. do 30. června

Český jazyk

 • opakování a procvičování

Čtení

 • poslech pohádek
 • plnění úkolů

Psaní

 • opis, přepis

Matematika

 • opakování
 • násobení, dělení čísly 1-5
 • příklady se závorkami
 • slovní úlohy

Prvouka

 • opakování učiva
 • práce v PS

Pracovní vyučování

 • nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • kresba na libovolné téma

Hudební výchova

 • nevyučuje se

Tělesná výchova

 • vycházka

Doplňující informace pro rodiče

V pondělí jedeme do hasičské zbrojnice v Krnově – s sebou svačinu, pití, pláštěnku. Návrat ve 12 hodin.

V úterý i ve středu bude vyučování pouze do 11. 25 hodin, ve čtvrtek dostanou děti vysvědčení (fólii) a v 8. 30 hodin odcházejí do družiny nebo domů.

Všem dětem přeji krásné, slunečné a pohodové prázdniny plné nezapomenutelných zážitků.

Uvidíme se opět 1. září v 7.45 hodin.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top