Týdenní plán od 27. 5. do 31. 5. 2013

Český jazyk

 • Párové souhlásky z – s, ž – š
 • Procvičování slov s párovými souhláskami

Čtení

 • Čítanka str. 29 až 36

Psaní

 • Písanka str. 1

Matematika

 • Procvičování násobení a dělení 2, 3, 4
 • Slovní úlohy vedoucí ke dvěma početním výkonům
 • Opakování učiva geometrie

Prvouka

 • Léto
 • Přírodní společenství
 • Učebnice str. 56, 57
 • PS str. 66

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Víla Zuběnka

Hudební výchova

 • Divadelní vystoupení pro děti

Tělesná výchova

 • Závodivé hry

Doplňující informace pro rodiče

28. 5. 2013 jedeme do divadla v Opavě. První hodinu se budeme učit. Děti si vezmou pouzdro a přezůvky. Posvačíme ve škole. Možná přijedeme později.

4. června pojedeme na dopravní hřiště do Krnova. Informace na El – ce.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top