Týdenní plán od 27. 4. do 1. 5. 2015

 

Český jazyk

 • Stavba věty
 • Věta hlavní a vedlejší
 • Spojovací výrazy mezi větami

Český jazyk – sloh

 • Vypravování

Anglický jazyk

 • Look at the map, label these things

Matematika

 • Dělení deset. čísel přirozenými čísly
 • G – procvičování převodů jednotek

Vlastivěda

 • Slepé mapy, orientace na mapě
 • Českomoravská vrchovina
 • Poznávání obrázků – viz odkaz

Přírodověda

 • Test na opěrnou a pohybovou soustavu
 • Dýchací soustava

Pracovní činnosti

 • Základy pro tvorbu herbáře

Výtvarná výchova

 • Skutečnost na základě srovnání

Hudební výchova

 • Zvukomalba

Tělesná výchova

 • Popis činnosti

Doplňující informace pro rodiče

1. 5. státní svátek

Odkazy k procvičování učiva

 

Český jazyk Matematika Vlastivěda Přírodověda Jiné
Stavba věty Jednotky délky Slepá mapa Kostra – otázky První pomoc
Diktát Dělení  Co je na obrázku Svaly  
      Sval. soustava  

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top