Týdenní plán od 27. 4. do 1. 5. 2015

Český jazyk

 • Shoda podmětu s přísudkem
 • Vzory podstatných jmen

Český jazyk – sloh

 • Bohatost vyjadřování , slohová pravidla

Anglický jazyk

 • Jobs.

Matematika

 • Osová souměrnost
 • Procvičujeme učivo zlomky
 • Slovní úlohy

Vlastivěda

 • Vladislav II, Ludvík Jagellonský

Přírodověda

 • Ekosystém park

Pracovní činnosti

 • Dárek pro maminku

Výtvarná výchova

 • Rozhledna

Hudební výchova

 • Grónská písnička
 • J. Nohavica

Tělesná výchova

 • Vycházka na rozhlednu

Doplňující informace pro rodiče

 • V úterý vycházka na rozhlednu, informace na El -ce.
 • Procvičujte učivo v odkazech!!!
 • 1. 5. 2015 je státní svátek.

Odkazy k procvičování učiva

Jazyk český                        Matematika                  HV             Angličtina
Shoda podmětu s přísudkem         Zlomky Grónská písnička  Kde pracují
Shoda přísudku s podmětem      Jobs
Vyjmenovaná slova – diktát      Pexeso
Souhrná cvičení      Odpověz
Back To Top