Týdenní plán od 27. 4. do 1. 5. 2015

Český jazyk

 • Párové souhlásky na konci slov B x P, D x T, Ď x Ť

Čtení

 • Čtení z Čítanek, mimočítanká četba

Psaní

 • Psaní v Písance (správný tvar, sklon, výška písmene), přepisy s doplňováním, diktát

Matematika

 • Násobení 3

Prvouka

 • Domácí ptáci – užitek

Pracovní vyučování

 • Dokončovací práce na mozaikách

Výtvarná výchova

 • Stínový portrét spolužáka

Hudební výchova

 • Hra na flétnu – docvičení písně: Malička su, operka

Tělesná výchova

 • Míčové a sportovní hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. Vybíráme 150,- na divadlo + 300,- na výlet.
 2. V úterý máme exkurzi v zahradnictví (vybírám 25,- Kč na sazeničku). Děti si nosí kryt na květináč (je bez otvorů) o průměru cca 10 až 15 cm.
 3. Prosím neustále opakujte násobení a dělení 2 – TEST,  přibude tento týden 3.
 4. Čeká nás také TEST z PRV – opakování JARA (měsíce, jarní květiny, části rostlin, stromů, stěhovaví ptáci).
 5. Tento týden dětem pošlu popis kostýmu na operku O 12 měsíčkách. Stačí přibližná podoba, ze starých věcí….
 6. V pátek je státní svátek.
Český jazyk Matematika Prvouka
Párové souhlásky Ď x Ť Násobení 3  Násobení 3 Ptáci    Rostliny

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top