Týdenní plán od 27. 11. do 1. 12. 2023

Český jazyk

 • Opakování slov nadřazených, podřazených
 • Opakování slov mnohoznačných
 • Vyvození – slova citově zabarvená
 • Slovo, slabika, hláska, písmeno

Čtení

 • Plynulé čtení bez chyb
 • Čtení s porozuměním

Psaní

 • Docvičování písmen malé i velké abecedy
 • Opis, přepis slov, vět

Matematika

 • Počítání do 100
 • Sčítání desítek do 100
 • Odčítání desítek do 100
 • M-G: čára přímá, lomená, křivá, bod

Prvouka

 • Domácí mazlíčci
 • sv. Mikuláš

Doplňující informace pro rodiče

 1.  Pondělí 27. 11.  jedeme do loutkového divadla v Opavě, sraz před školou v 7:00 h – přesné informace jsou na EDU. 
 2. V úterý  28. 11. je plavání.
 3. V úterý si děti také přinesou vypraný TV úbor a kapříka s 20 bonbóny do adventního kalendáře.
 4. Dne 30. 11. proběhne v naší třídě tradiční akce – Výroba adventních věnečků – všechny srdečně zveme!!!
 5. V prosinci 14. 12. je naplánován výlet do skanzenu v Rožnově na krásnou vánoční akci – vše včas upřesním.
 6. Lyžařský kurz proběhne v únoru na svahu v Dolním Údolí. Cena bez vybavení 3 300,- Kč , s vybavením 3 700,- Kč. Přihlášky pošlu ihned po doručení organizátorem, reagujte okamžitě, o lyžák je velký zájem, poslední přihlášení bývají bohužel zařazeni jako náhradníci.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Věty se skládají ze slov Porovnávání čísel do 100 Péče o domácí mazlíčky – video
Slova se skládají ze slabik Sčítání desítek Péče o domácí mazlíčky v zimě – video
Dělení slov na slabiky Odčítání desítek Mikuláš – Spejbl a Hurvínek – pohádka

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top