Týdenní plán od 27. 11. do 1. 12. 2023

Český jazyk

 • Mluvnické kategorie u sloves
 • Předčítání

Český jazyk – sloh

 • Dialog a jeho znaky, role mluvčího

Matematika

 • Písemné dělení 2. cif. dělitelem
 • Slovní úlohy
 • G: souřadnice bodu – graf; jednotky obsahu

Vlastivěda

 • Život mezi dvěma válkami

Přírodověda

 • Měsíc
 • Kosmonauti, rozvoj raket, družic,

Informatika

 • Uložiště, sdílení dat, cloud, mazání dat, koš
 • Technické problémy a přístupy k jejich řešení

Pracovní činnosti

 • Práce se stavebnicí

Výtvarná výchova

 • Výtvarné vyjádření pohádkové hlavy

Hudební výchova

 • Záznam vokální hudby a notový zápis
 • Nácvik písně

Tělesná výchova

 • Šplh o tyči, cvičení s míči, sportovní hry

Doplňující informace pro rodiče

 • Obalte s dětmi 2. díl matematiky. Nejlépe 2 obaly, protože učebnice má měkké deska.
 • Adventní dílny – čtvrtek 30. 11. od 14: 30 hod.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

ě/je, n/nn, slovesa, osoba, čas,

Zaokrouhlování, písemné násobení 2 cif. číslem, římské číslice 1, římské číslice 2,

Vesmír – testík, střídání dne a noci, Měsíc,

Křížovka, opakování, okupace, první a druhá Československá rep.,

Kostky, Python želva, želví grafika, rozcvička, historie, tabulka,

 

 

Back To Top