Týdenní plán od 27. 11. do 1. 12. 2023

Čtení

 • Vyvození písmene J, j, Y, y
 • Procvičování čtení a skládání probraných písmen, slabik, slov, vět
 • Slabikář s. 8-13

Psaní

 • Psaní písmene u,ú,ů
 • Vyvození psaní e,l

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru čísel 0 – 5 (automatizace spojů, rychlost)
 • Doplňování druhého sčítance v příkladu
 • Rozklad čísel
 • Číslo 6, psaní číslice 6
 • Sčítání do 6
 • Matematika 2. díl s. 1-4

Prvouka

 • Opakování kapitoly – Rodina
 • Zima

Pracovní vyučování

 • Adventní kalendář

Výtvarná výchova

 • Čerti

Hudební výchova

 • Nácvik básničky a písničky k Mikuláši

Tělesná výchova

 • Akrobacie: kotoul vzad
 • Trenéři – tanec

Doplňující informace pro rodiče

Děkuji rodičům za účast na vánočním vystoupení.

Ve čtvrtek 30. 11. 2023 proběhnou od 14:30 hod. ve třídách na spodní chodbě Adventní dílny, kde si s dětmi můžete vyrobit vánoční věnec. Všechny potřeby na výrobu věnců budou k zakoupení na místě, případně si můžete donést své vlastní ozdoby.

Nadále kontrolujte dětem ostrouhané pouzdra a pastelky, složku s písmeny a denně čtěte.

Hana Škrochová, třídní učitelka

 

PROCVIČUJ SI UČIVO

JAZYK ČESKÝ MATEMATIKA PRVOUKA
Přiřaď slova Číselný obor 0-5 Zima
Slabiky Pro odvážné Zimní radovánky
Písmeno J, j Procvičujeme počítání do 5 Vánoční pexeso 
Skládej slova Příšerky – počítáme do 6
Ztracené písmenko Počítáme do 6 se zebrou
Co je na obrázku? Sčítání do 6
Procvičujeme slabiky
Čteme věty
Back To Top