Týdenní plán od 27. 10. do 31. 10. 2014

Český jazyk

 • Slova nadřazená, podřazená a souřadná.

Čtení

 • Plynulé čtení s interpunkcí.
 • Referát o knize.

Psaní

 • Přepis a opis slov, vět.

Matematika

 • Procvičování sčítání a odčítání s přechodem do 20.

Prvouka

 • Podzim u vody.
 • Barevný podzim – zaplacený výukový program.

Pracovní vyučování

 • Dýně.

Výtvarná výchova

 • Duchové.

Hudební výchova

 • Nevyučuje se.

Tělesná výchova

 • Pohybové hry.

 

Doplňující informace pro rodiče

 

 • V pondělí 27. 10. a ve středu 29. 10. mají děti podzimní prázdniny.
 • V úterý 28. 10. je státní svátek.
 • Vybíráme 150 Kč na SRPDŠ.
 • V pátek 31. 10. budou mít děti 2 vyučovací hodiny akci Barevný podzim (placeno z fondu – 40 Kč).
 • Překontrolujte dětem pomůcky a dejte je do pořádku (pouzdra, tužky, gumy, ořezávátka, pastelky, nůžky, lepidla, lenochy do geometrie, tanulky a fixy).

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Jazyk český

Matematika

Prvouka

Nadřazená a podřazená slova Přechod Podzim s lese
Druhy vět Odčítání od 13 Podzim
Back To Top