Týdenní plán od 27. 10. do 31. 10. 2014

 

Český jazyk

 • Opakování – předpony, přípony, zdvojené souhlásky, předložky

Český jazyk – sloh

 • Popis pracovního postupu

Anglický jazyk

 • Nedodáno

Matematika

 • Seznámení s římskými číslicemi
 • G – Kružnice, kruh (str. 39)

Vlastivěda

 • Podzimní prázdniny

Přírodověda

 • Člověk a přírodní zdroje
 • str. 22

Pracovní činnosti

 • Podzimní prázdniny

Výtvarná výchova

 • Vydlabávání dýní

Hudební výchova

 • Podzimní prázdniny

Tělesná výchova

 • Základní cviky seřazené do ucelené sestavy

Doplňující informace pro rodiče

1. Ve dnech 27.-29. 10. mají děti podzimní prázdniny.

2. Ve čtvrtek 30. 10. si děti vydlabou a vyřežou dýně . Odpoledne od 15 do 17 hodin možnost také pro rodiče (inspirace a poradce ve výtvarné učebně – viz školní web).

3. V pátek 31. 10. strašidelný průvod v maskách od budovy ZŠ do zámeckého parku Pod lipami (za své děti si zodpovídají rodiče).

 

ODKAZY K PROCVIČOVÁNÍ UČIVA
Český jazyk Matematika Informatika Hudební výchova
Procvičování Římské číslice Procvičuj Hudební příklady
Předložky s, z  Procvičovací test    

 

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top