Týdenní plán od 27. 1. do 31. 1.

Český jazyk

 • Opakování vyjmenovaných slov
 • Opakování podstatných jmen

Anglický jazyk

 • Číslovky 11 – 20

Matematika

 • Jednotky hmotnosti a objemu
 • Procvičování nás. a děl.
 • Uč. str. 81 – 83
 • Ge: str. 85 čtyřúhelníky

Prvouka

 • Opakování voda a vzduch
 • Exkurze v čističce odpadních vod

Pracovní činnosti

 • Výroba loutky

Výtvarná výchova

 • Pololetní prázdniny

Hudební výchova

 • Karaoke
 • Poslech Vivaldi a Mozart

Tělesná výchova

 • Plavání

Doplňující informace pro rodiče

Ve čtvrtek jedeme do kina a poslední hodinu rozdáme pololetní vysvědčení.

Back To Top