Týdenní plán od 26. 9. do 30. 9.

 • 5. B
 • 628× přečteno

Český jazyk

 • Odvozování – předpony, učebnice str. 7-10
 • Rozbor literárních textů
 • Záznam do čtenářského sešitu

Český jazyk – sloh

 • Popis předmětu
 • Úpravy textu

Anglický jazyk

 • Sports and games
 • Adjectives

Matematika

 • Procvičování, učebnice str. 18-20
 • Geometrické obrazce
 • Trojúhelníková nerovnost, učebnice str. 10

Informatika

 • Formáty souborů gif, doc, jpg, mp3

Vlastivěda

 • Četba příběhů z minulosti
 • Opakování dle prac. sešitu

Přírodověda

 • Výtrusné rostliny

Pracovní činnosti

 • Skládání krabičky s víčkem

Výtvarná výchova

 • Strom pohádek

Hudební výchova

 • Kánony- Bejvávalo, Dú Valaši
 • Poslechy ukázek

 

Tělesná výchova

 • Posilovací cviky
 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

V pondělí 26. 9. – exkurze Kofola Krnov.

Středa 28. 9. – st. svátek.

Taťána Hazuchová, tř. učitelka

Back To Top