Týdenní plán od 26. 5. do 30. 5.

Český jazyk

 • Předložky, spojky
 • Částice, citoslovce
 • Procvičování druhů slov

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Dělení mimo obor násobilek
 • Uč. str. 137 – 139
 • Opakování učiva
 • Trojúhelníky

Prvouka

 • Vnitřní ústrojí člověka
 • Smysly, kostra a svaly

Pracovní činnosti

 • Dopravní hřiště Krnov

Výtvarná výchova

 • Louka plná květin – zapouštění barev

Hudební výchova

 • Hudebně vyjadřovací prostředky
 • Prázdninová

Tělesná výchova

 • Hod kriketovým míčkem s rozběhem

Doplňující informace pro rodiče

26. 5. focení. 27. 5. jedeme na dopravní hřiště do Krnova.

 

Back To Top