Týdenní plán od 26. 3. do 30. 3.

 • 5. A
 • 491× přečteno

Český jazyk

 • Druhy číslovek, skloňování základních číslovek
 • Rozbor literárního díla
 • Zpráva ze záznamníku, vzkaz

Anglický jazyk

 • Rebecca´s project
 • Sloveso CAN/CAN´T

Matematika

 • Jednotky času, délky, hmotnosti, objemu
 • Slovní úlohy s jednotkami
 • Osově souměrné útvary

Vlastivěda

 • Střední Čechy
 • Polabí
 • Orientace na mapě

Přírodověda

 • Péče o zdraví
 • Základy 1. pomoci

Informatika

 • Práce s textem a obrázkem

Pracovní činnosti

 • Velikonoční vejce

Výtvarná výchova

 • Pamětihodnosti našeho města

Hudební výchova

 • Balet a pantomima
 • Sněhurka – zhudebněná pohádka ve skupinách

Tělesná výchova

 • Gymnastika – stoj o rukou, přemety
 • Vybíjená družstev

Doplňující informace pro rodiče

Soutěž ve vybíjené – středa 28. 3. – hoši a v pátek 30. 3. – dívky / jen vybraní žáci a žákyně/.

Taťána Hazuchová, tř. učitelka

Back To Top