Týdenní plán od 26. 1. do 30. 1. 2015

Český jazyk

 • Vzory podstatných jmen rodu ženského

Český jazyk – sloh

 • Písemná slohová práce Zatoulané kotě

Anglický jazyk

 • My town.

Matematika

 • Písemné sčítání

Vlastivěda

 • Shrnutí učiva o ČR

Přírodověda

 • Horniny a nerosty

Pracovní činnosti

 • Práce se stavebnicí z kartonových prvků

Výtvarná výchova

 • Zimní sporty

Hudební výchova

 • Lidské hlasy
 • Píseň O hřebíčku

Tělesná výchova

 • Tance – hudebně pohybová výchova

Doplňující informace pro rodiče

 • 29. 1. děti dostanou výpis pololetního vysvědčení, který si ponechají doma.
 • 30. 1. jsou pololetní prázdniny
 • od 2. 2. do 6. 2. jsou jarní prázdniny.
 • 11.2. jedeme do divadla do Opavy na představení Staré pověsti české. Budu vybírat 100 Kč. na dopravu.

 

Odkazy na procvičování učiva

Jazyk český                              Matematika                                               Angličtina    
Pády podstatných jmen Písemné sčítání There is, are   
Pády podstatných jmen   budovy   
Mluvnické kategorie u podstatných jmen   sloveso to be   
       
Back To Top