Týdenní plán od 25. do 29. března

Český jazyk

 • Podstatná jména rodu mužského
 • Přiřazování ke vzorům
 • Doplňování i/y v koncovkách
 • Skloňování
 • str. 108-110

Český jazyk – sloh

 • Obohacování textu

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Opakování a procvičování převodů
 • Osově souměrné útvary
 • Obvod čtverce, obdélníku
 • str. 50-52

Vlastivěda

 • Panovníci z rodu Přemyslovců
 • str. 21-22

Přírodověda

 • Ekosystém lidských obydlí (hospodářská zvířata)
 • str. 56-57

Pracovní činnosti

 • Velikonoce na Valašsku

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se

Hudební výchova

 • Nácvik písní

Tělesná výchova

 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

V úterý 26. března proběhne další sběrový den – baterie. Ve středu 27. 3. jedeme do Rožnova pod Radhoštěm (Velikonoce na Valašsku). S sebou si děti vezmou 2 vyfouklá vajíčka, svačinu a pití na celý den. Nezapomeňte si odhlásit obědy. Předpokládaný návrat kolem 16. hodiny.

Ve čtvrtek a v pátek mají děti velikonoční prázdniny, v úterý 2. dubna ředitelské volno.

Přeji všem klidné, pohodové a slunečné Velikonoce.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top