Týdenní plán od 25. 9. do 30. 9. 20203

Čtení

 • procvičování čtení slov se slabikami MA, MÁ, LA, LÁ
 • Hláska a písmeno E
 • Vymýšlení slov na dané písmenko – a, m, l, e
 • Obrázkové čtení vět
 • Skládání písmen ze složek
 • Živá abeceda str. 19-21

Psaní

 • Uvolňovací cviky
 • Základní hygienické návyky při psaní

Matematika

 • Znaménko +, pojem sčítání
 • Sčítání v oboru čísel do 3

Prvouka

 • Podzim, sv. Václav

Pracovní vyučování

 • Obkreslování podle šablony, stříhání

Výtvarná výchova

 • Podzim – pozorování přírody, její zachycení

Tělesná výchova

 • Držení míče jednoruč, obouruč
 • Trenéři do škol

Doplňující informace pro rodiče

 1. Prosím o stálou kontrolu pouzder, jeho vybavení.  Pastelky a tužky nejsou ostrouhané.
 2. Na úterý si děti do PV přinesou klubíčko vlny.
 3. Ve čtvrtek 28. 9. 2023 je státní svátek a v pátek 29. 9. 2023 ředitelské volno.
 4. Každý den s dětmi čtete z ŽA, ze Zdokonalujeme čtení, střídejte s diktátem písmena a slabik ze složky.

Hana Škrochová, třídní učitelka

Odkazy k procvičování učiva

Čtení                                           Matematika                                        Prvouka                                            
Urči počet slabik Rozklad čísla 3 Podzim
První hláska Porovnávání Podzimní plody
Hláska a písmeno E Sčítání do 3 Zvířata na podzim
Poznáváme E – video Akvárium Pexeso
Hrajeme si s písmenky – E Uspořádej čísla
Urči  první slabiku

 

Back To Top