Týdenní plán od 25. 9. do 29. 9.

Český jazyk

 • Opakování abecedy, pořadí písmen v abecedě
 • Řazení slov podle abecedy

Čtení

 • Zdokonalování čtení
 • Čtení v čítance
 • Kladení důrazu na konec věty, mezery mezi slovy

Psaní

 • Opis, přepis slov
 • Diktát slov
 • Procvičování psaní písmen abecedy
 • Psaní v písance

Matematika

 • Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku do 20 (9+2, 9+7…), (11-2, 11-4…)
 • Počítání s penězi
 • Jednoduché slovní úlohy

Prvouka

 • Opakování 1. kapitoly – škola, cesta do školy, dopravní prostředky
 • Kapitola podzim – stromy listnaté, jehličnaté

Doplňující informace pro rodiče

 1. Ve čtvrtek 28. 9. je státní svátek.
 2. V pátek 29. 9. je ředitelské volno, družina je v tento den v provozu.
  Český jazyk Matematika Prvouka
  Řazení slov podle abecedy Sčítání s přechodem desítky Podzimní doplňovačky
  Řazení písmen podle abecedy Odčítání s přechodem desítky
Back To Top