Týdenní plán od 25. 6. do 29. 6. 2012

Český jazyk

 • Soutěže.

Český jazyk – sloh

 • Příběh podle obrázku.

Anglický jazyk

 • Opakování učiva.

Matematika

 • Matematické tajenky a hádanky.

Vlastivěda

 • Kvízy a rébusy.

Přírodověda

 • Poznávání rostlin v přírodě.

Pracovní činnosti

 • Úklid třídy.

Výtvarná výchova

 • Malování v přírodě.

Hudební výchova

 • Táborové písně.

Tělesná výchova

 • Pobyt v přírodě.

Doplňující informace pro rodiče

 • V pondělí 25. 6. jedeme do Opavy do divadla.
 • Doplaťte peníze na pracovní sešity – 260,- Kč a fond.
 • Do 27. 6. musí žáci donést peníze za poškozené učebnice.
 • Žáků i rodičům přeji pěkné a slunečné prázdniny.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top