Týdenní plán od 25. 6. do 29. 6. 2012

Čtení

  • Dokončení učebnice Moje první čítanka

Psaní

  • Přepis, opis, diktát

Matematika

  • Procvičování učiva

Prvouka

  • Léto – práce v PS

Pracovní vyučování

  • Úklid třídy

Výtvarná výchova

  • Rozdávání výkresů

Hudební výchova

  • Opakování písní.

Tělesná výchova

  • Skok, běh, hod

Doplňující informace pro rodiče

Děti si přinesou tašky na kufřík, na výkresy, ručník a cvičební úbor. Postupně si tyto věci budou odnášet domů.

Prosím, doplaťte pracovní sešity a fotky.

V pátek si rozdáme vysvědčení a po první hodině se rozloučíme. Děti půjdou buď domů nebo do školní družiny.

Na vysvědčení dejte dětem tvrdou složku nebo fólii. Dětem dám seznam sešitů, které zakoupíte do druhé třídy. Nepodepisujte! Přes prázdniny doplňte kufříky o nové pomůcky do VV. Seznam dostanou děti k vysvědčení.

Přeji hezké a slunečné prázdniny a těším se, že se uvidíme 3. září na slavnostním zahájení školního roku.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top