Týdenní plán od 25. 5. do 29. 5. 2015

Čtení

 • Plynulé čtení s porozuměním.
 • Pracovní listy (fólie), veršovaná pohádka.
 • Čítanka, dramatizace.

Psaní

 • Opisy a přepisy.
 • Písanka.

Matematika

 • Vztahy o několik více a méně.
 • Sčítání a odčítání do 20 zpaměti.
 • Slovní úlohy.
 • Pracovní sešit, pracovní listy.

Prvouka

 • Opakování – měsíce, hodiny.
 • Úkoly v PS.

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem, vystřihování.

Výtvarná výchova

 • Využití vlastností barev.

Hudební výchova

 • Hudební hříčky a hádanky.

Tělesná výchova

 • Atletika.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Ve středu 27.5. jedeme do Opavy na divadelní představení – Mrazík.
 2. V sobotu 30. 5. budeme vystupovat na akci – Den dětí na hřišti FK Avízo.
 3. Podrobnější informace budou na El-ce.
 4. Ve čtvrtek 4. 6. jedeme na výlet na hrad Šternberk u Olomouce.
 5. Každý den čtěte, počítejte bez prstů a trénujte psací písmena.

Irena Santariusová, třídní učitelka

ČTENÍ MATEMATIKA PRVOUKA
Obrázkové křížovky Počítáme do 20 Měsíce v roce
Doplň slabiku Sčítání trojic Přiřazování měsíců
Čtení s porozuměním Sčítej čísla v kytičkách Poznáváme hodiny

Text

Back To Top