Týdenní plán od 25. 4. do 29. 4.

Čtení

 • Procvičování hlasitého čtení
 • Otázky k přečtenému textu
 • Čítanka str.16 – 19

Psaní

 • Přepis, diktát slov a vět

Matematika

 • Procvičování sčítání a odčítání do 20
 • Slovní úlohy o několik více, o několik méně
 • Metr, litr, kilogram

Prvouka

 • Orientace v čase – rok, roční období

Pracovní vyučování

 • Nevyučovalo se

Výtvarná výchova

 • Strom – malba

Hudební výchova

 • Opakování písní, rytmizace, hra na ozvěnu

Tělesná výchova

 • Procvičování kotoulů vpřed a vzad, nácvik šplhu, míč. hry

Doplňující informace pro rodiče

Nezapomeńte na cvičební úbory na čtvrtek, do Vv potřebujeme staré noviny, hadřík, nůžky.Opakujte psací písmenka!

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top