Týdenní plán od 25. 4. do 29. 4. 2022

Český jazyk

 • Podmět a přísudek
 • Souvětí
 • Práce s textem

Sloh

 • Dopis

Matematika

 • Zlomky – procvičování
 • G –  rýsování čtverce a obdélníku

Vlastivěda

 • Vladislav II.
 • Ludvík Jagellonský

Přírodověda

 • Ekosystém potok, řeka
 • Dopravní výchova

Pracovní činnosti

 • Návštěva zahradnictví

Výtvarná výchova

 • Pozorování a zachycení skutečnosti

Hudební výchova

 • Nácvik písně
 • Poslech ukázek

Tělesná výchova

 • Základy atletiky

Doplňující informace pro rodiče

 1. Sledujte zprávy na Edupage.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top