Týdenní plán od 25. 4. do 29. 4 .2022

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po v – předpona vy/vý
 • Vyjmenovaná slova po z
 • Vyjmenovaná slova – shrnutí učiva

Anglický jazyk

 • In the playground

Matematika

 • Dělení násobků deseti jednocifernými čísly
 • Násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem
 • Dělení se zbytkem
 • G : Sřed úsečky

Prvouka

 • Stavba těla živočichů
 • Třídění živočichů podle přijímání potravy

Pracovní činnosti

 • Čarodějnice

Výtvarná výchova

 • Kresba – brouci

Hudební výchova

 • Rytmizace
 • Nácvik: Ježibabí svátek
 • Opakování : Pět ježibab

Tělesná výchova

 • Pohybové hry – posilování obratnosti, rychlosti, pozornosti

Doplňující informace pro rodiče

 • Prosím o kontrolu pouzder – ostrouhané tužky, pastelky, doplnit chybějící pomůcky – nůžky, lepidla, fix na tabulku
 • 3. 5. proběhne fotografování tříd

PROCVIČUJ SI UČIVO

Český jazyk Matematika Prvouka
Předpona vy/vý Dělení se zbytkem – procvičuj Třídění živočichů
Procvičuj pravopis VS po V Násobení a dělení násobků 10 Obojživelníci
VS po Z – řada vyjm.slov Násobení Naše ryby
VS po Z – diktáty Násobení  mimo obor malé násobilky
Procvičuj vyjmenovaná slova – kvíz Kružnice a kruh – procvičuj
Doplň i,í/y/ý Dělení se zbytkem

Kateřina Vergu, třídní učitelka

Back To Top